Nyheter

Automation | 8 mars 2023

2023-03-08: Flödesmätare från BioTech i microfluidicssystem

Biotech logga

Tyska BioTech GmbH utvecklar och producerar industri- och marknadsfokuserade flödesmätare som används inom kemisk industri, doseringsteknik, vattenrening, jetformningsmaskiner, (upp till 160°C) kylkretsövervakning, lasermaskiner/-anläggningar, smörjdoseringssystem, tvätt. och diskmaskiner, flödesmätare för att mäta kylvattenflödet, bränsleförbrukningsmätning på bilar, båtar, lastbilar, traktorer, generatorer och oljeeldande värmesystem.

Med våra flödesmätare kan vi mycket tillförlitligt mäta ett brett område från 0,005 (5 ml!) -1000 L/min. låg- eller högviskösa kemiskt aggressiva vätskor såsom: svavelsyror, alkalier, saltlösningar, kalciumklorid, salpetersyror, tvättmedelslösningar, flytande tvålar, avloppsslam, bilrengörings- och biltorkprodukter, vaxer, samt petrokemiska produkter: diesel, bränsle, fotogen, paraffin, smörjoljor, hydraulolja, upp till 110 bar / 1595 PSI.

Stor möjlighet till kundanpassade lösningar!

Mer information: Klicka här!

flödesmätare fch från teddington

Se fler nyheter