Nyheter

Automation | 27 april 2023

2023-04-27: PID regulatorer från RKC inom vattenbehandling

Vattenbehandling

Att bibehålla önskat pH-värde och säkerställa högsta kvalitet på dricksvatten är mycket viktigt.

RKC’s PID regulator kan användas till att med högsta precision och noggrannhet kontrollera pH-värdena i processen att ta fram bästa dricksvattenkvalitet. Det säkerställer att man får bort oönskade föroreningar och risk för vattenburna sjukdomar.

RKC’s PID regulator kontrollerar och övervakar samt justerar och anpassar tillsatta kemikalier för att säkerställa att önskat pH-värde i vattnet hela tiden håller en stabil nivå. Genom att använda RKC PID regulator har du en snabb och kontinuerlig kontroll av er kemikaliehantering med största precision för bästa kvalitet på dricksvattnet.

Skarmklipp rkc

RKC logga

 

 

 

 

Se fler nyheter