Nyheter

Automation | 13 februari 2024

2024-02-13: Inerta ventiler med steg-motor från Humphrey-Products

HP LOGO RED 20 150w

Specialiserad på design och tillverkning av pneumatiska- och vätskekontrollventiler, ventilsystem och kundanpassade produkter för industrin, inklusive medicinsk, analytisk, fabriksautomation, test och mätning och processkontroll.

Vätskeventiler med inert membran:

Humphrey Products har designat de nya proportional ventilerna i MiDP-serien (S390 och S391) för att exakt kontrollera flödet av ett brett spektrum av aggressiva vätskor och gaser.

MiDP-serien har Humphreys nya stegmotorer som möjliggör exakt positionering och flödeskontroll, med enastående repeterbarhet och låg hysteres. Den flexibla membranventilen isolerar stegmotorn säkert från mediapenetrering, medan det inerta Radel™-kroppsmaterialet säkerställer lång livslängd och uthållig prestanda.

Humphrey har mer än 20 års bevisad tillförlitlighet i medicinska applikationer som njurdialysutrustning och endoskopupparbetning.

Tillgängliga med olika membranelastomeralternativ, inklusive FFKM, EDPM och Viton™GF, är MiDP-seriens proportionalventiler lämpliga för en mängd applikationer som kräver bred kemisk och temperaturkompatibilitet.

iDP Series 22 500w

Se fler nyheter