Vad är nitrilgummi?

Kompensatorer

Nitrilgummi (NBR) är ett syntetiskt gummi som har en god härdighet mot oljor och vanligt förekommande bränslen som exempelvis bensin. Dess draghållfasthet och nötningsbeständighet gör att man ofta använder gummit till:

 • Packningar
 • Oljetätningar
 • Kabelmantlar
 • Slangar
 • Membraner
 • Skyddsbeklädnader såsom engångshandskar
 • Gummibälgar

Generella egenskaper

NBR består av kemikalierna akrylnitril och butadiene. Det är innehållet av akrylnitril som styr hur bra motståndskraft gummit kommer att ha mot bränslen och oljor. Ett högre innehåll av akrylnitril ger gummit en bra härdighet mot olika typer av oljor och bränslen, medan ett lägre innehåll ger bättre motstånd mot låga temperaturer. Ett högt innehåll av akrylnitril påverkar också flexibiliteten hos gummit. Att hitta den optimala kompromissen mellan motståndskraft mot oljor och bränslen och motståndskraft mot kyla kan därför vara en utmaning.

Utöver dessa egenskaper visar NBR:

 • God härdighet mot oljor och bränslen
 • Hög draghållfasthet
 • Bra nötningsbeständighet
 • Brett temperaturområde (-25°C till +100°C)
 • Låg gaspermeabilitet
 • Låg ozonbeständighet
 • God kemikaliebeständighet

Olika varianter av nitrilgummi

En annan variant av nitrilgummi och som man använder mycket inom bilindustin är HNBR. Precis som nitrilgummi så har HNBR god motståndskraft mot vätskor såsom motorolja, bränsle och kylmedel. Den främsta skillnaden mellan dem är att HNBR har ett större temperaturområde (-40°C till +165°C).

HNBR är ett material som är känt för sin fysiska styrka och också för dess förmåga att bibehålla sina egenskaper efter långvarig exponering för bland annat värme, oljor och kemikalier.

Tillbaka

Har du fått svar på din fråga?

Kontakta oss gärna om du har ytterligare funderingar.

Kontakt oss