Reklamationer

Vid eventuella reklamationer, kontakta oss på Teddington innan godset skickas tillbaka. Bifoga alltid ett ifyllt reklamationsformulär (ladda ner formuläret här nedanför). Det underlättar hanteringen vid godsmottagning och säkerställer att reklamationsärendet får en snabb, korrekt och kvalitetssäker hantering.