Nyheter

Nyheter | 18 januari 2022

Administrativa avgifter f.r.o.m. 2022-01-10

Teddington jobbar ständigt med att förbättra alla våra processer och en analys av verksamheten visar att hantering av småorder innebär för höga hanteringskostnader.

Teddington kommer att införa ett tillägg för hantering av order med ett ordervärde < SEK 1000 kr (EUR 100,00). Detta pga. den tid det tar att hantera en order från orderläggning till fakturering. Tillägget kommer att vara SEK 200 kr (EURO 20,00) per order vid ordervärde understigande SEK 1000 kr (Euro 100,00)

Vi kommer även att införa ett bokningstillägg vid leveransvillkor ”mottagarfrakt” då vi på våra kunders uppdrag ska boka en sändning i annat transportsystem än vårt eget. Det vill säga annat system än DHL som vi har avtal med. Denna avgift kommer att vara SEK 75,00 kr (Euro 8,00) vid paketsändningar. Emballage vid paketsändningar är inkluderat i detta pristillägg.

Emballagekostnad vid ”mottagarfrakt” kommer att vara SEK 55,00 kr (Euro 5,00) vid paketleveranser bokade i DHLs system.

Pallemballage debiteras efter användning.

Vid alla leveranser där Teddington debiterar frakt, ingår alla boknings- och emballagekostnader i fraktpriset.

Vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete!

Se fler nyheter