Nyheter

Nyheter, Automation | 16 november 2021

CLIPPARD CORDIS: elektroniska proportional tryckkontroller med hög upplösning

Clippard är kända för tillförlitlighet, innovation och fokus på miniatyrpneumatik!

Clippards nya Cordis-kontroller använder de beprövade EVP- och DVP-serierna av proportional ventiler som möjliggör ett stabilt, repeterbart tryck nedströms i processen när förutsättningar i systemet förändras. Resultatet, en exakt linjär tryckreglering inom ett slutet system med ultrahög upplösning och repeterbarhet.

Clippard Cordis använder mikrokontroller, integrerad trycksensor och två Clippard proportionalventiler. Inloppsventilen är ansluten till det reglerade matningstrycket och utloppsventilen är ansluten till en port som släpper ut övertryck till atmosfären.

När ingående tryck ökar öppnas inloppsventilen för att tillåta matningstrycket att passera sensorelementet som ger en aktiv återkoppling till mikrokontrollern som styr och reglerar att det inställda börvärdet är korrekt. Om sensorn vid något tillfälle detekterar ett värde som är högre än det inställda, kommer utloppssventilen att öppnas för att ventilera ut övertrycket för att upprätthålla ett stabilt och exakt kontrolltryck i processen/applikationen.

Clippard Cordis är anpassningsbar till en mängd olika sensorer som kan kontrollera ett slutet system, inte bara tryck, utan även vakuum och flöde.

YOUTUBE: Clippard Cordis

Clippard Cordis

Elektroniska proportional tryckkontoller

Clippard skiss Cordis

Se fler nyheter