Nyheter

Svetstillbehör, Nyheter | 9 februari 2022

Nya priser på våra Svetsverktyg fr.o.m. 2022-03-01

Våra leverantörer jobbar kontinuerligt med att effektivisera och optimera sin produktion, trots det påverkas kostnadsbilden i år av de kraftigt ökade materialkostnaderna på ingående råvarumaterial och ökande hemtagningskostnader, vilket gör att vi är tvungna att justera våra priser med kort varsel.

Vi har haft våra priser på samma nivå sedan 2019 och har under januari förhandlat med våra fabriker som har höjt sina priser med 10-17% fr.o.m. 2022-01-01. Den svenska kronan har också försvagats med ca 5 % sedan vi kalkylerade våra priser 2019.

Efter en noggrann analys av varje artikel har vi beslutat att höja våra bruttopriser med 8-10% fr.o.m. 2022-03-01. Vi kommer att utarbeta en ny bruttoprislista under kommande vecka.

Se fler nyheter