Nyheter

Nyheter, Automation | 12 mars 2019

NYHET: förenklat installationssystem för nivåflottörvakter i pumpgropar och brunnar

EZ Connex 4-port system från SJE-Rhombus förenklar dagens krångliga och tidskrävande installationer och underhåll av nivåflottörvakter i pumpgropar och brunnar. Man installerar monteringsenheten i schaktet/brunnen och kopplar in EN kabel i kontrollpanelen, pluggar i nivåvakten/erna med snabbkopplingen i de tydligt färgmärkta anslutningarna på monteringsenheten, trär på gummidamasken över kontakterna och sedan är det klart.

EZ connex har tagits fram efter att man frågat sig vad som gör installation och underhåll enklare? Hur kan man öka livslängd och tillförlitlighet? Vilka är de svaga punkterna i en typisk installation av nivåflottörvakter, lösningen blev EC Connex som nu finns i CE-märkt utförande för den europeiska marknaden tillgänglig hos oss på Teddington.

  • Förenklad installation av nivåvakter i brunnar och pumpgropar
  • Kopplingsplint med snabbkoppling för 1-4 nivåflottörer
  • Tydlig färgmärkning för enkel identifiering av nivåflottörerna
  • Endast en kabeldragning till kontrollpanel från kopplingsplinten
  • Vattentät anslutning med extra täthetsskydd av en gummihuv
  • Tål nedsänkning i vatten minst 72 timmar
  • Kan användas med 1 , 2 , 3 eller 4 nivåflottörer

EZ Connex applikationsbild

Välkommen in med era förfrågningar, vi hjälper gärna till!

Se fler nyheter