Nyheter

Nyheter, Automation | 3 april 2020

NYHET: ny design på Barksdale Generation 3000

Vi är i ett konstant tillstånd av förändring. Barksdales Generation 3000 elektroniska vakter har fått ny design. Lockfärgen i BxS-serien har ändrats från grått till svart. Denna makeover är rent estetisk; modellnumren som används för att beställa kommer att förbli oförändrade, liksom produktens prestanda, kvalitet, hållbarhet och funktionalitet.

Med våra IO-Link-förberedda produkter, BPS3000 (tryck) och BTS3000 (temperatur), är du utrustad för de ändrade marknadskraven. BTLS2000 (temperatur / nivå) och BLS3000 (nivå) från BxS-serien är snart också IO-Link redo.

Dessutom kommer BxS-serien snart att förlängas med IO-Link-förberedda BDS3000 (differenstryckvakt) 

Vi kommer att informera dig om dessa produktintroduktioner inom kort. Användningen av IO-Link erbjuder användarfördelar som:

• Fjärrjustering av parametrarna, samtidigt som IO-Link-enheterna placeras direkt på maskinen.

• Minskning av maskinens stillestånd genom statusinformation och diagnosalternativ i systemet.

• Utbyte av enheter kan också utföras av mindre kvalificerad personal på grund av automatisk uppdatering av alla inställda parametrar.

Detta är bara några av de många fördelarna med att använda en produkt från BxS-serien utrustad med IO-Link.  Även om du ännu inte aktivt använder IO-Link i din produktion, kommer produkterna från BxS-serien att hjälpa dig att bli redo för Industry 4.0.

Se fler nyheter