Nyheter

Nyheter, Automation, Produktfokus | 23 mars 2016

Produktfokus: Amsys, system för avvattning av primärslam

Mecon GmbH har utvecklat ett helautomatiskt system för avvattning av primärslam (AMSYS). Systemet är enkelt, kostnadseffektivt och med minimalt behov av underhåll.

  • TS-halt (torrsubstanshalt): 6% vid kontinuerlig drift
  • Ökad rötkammarkapacitet
  • Minskade rötrester
  • Minskat koldioxidutsläpp
  • Minskade växthusgaser
  • Ökad biogasmängd

avvattning rötslam

Systemet kommer att visas i sin helhet i Mecon GmbH’s monter på IFAT-mässan i  München 30 maj – 3 juni samt även på VA-mässan i Jönköping 27-29 september (Teddington monter: A07:36). Kontakta oss för vidare information.

Se fler nyheter