Nyheter

Nyheter, Svetstillbehör, Produktfokus | 25 oktober 2016

Produktfokus: SC Profi rotgasverktyg

SC Profi D

SC Profi D är en serie rotgasverktyg för invändig gasfördelning i rör upp till 8″ ( upp till Ø215 mm i.d.). Verktyget levereras komplett med en gasinloppsdel, ett mellanstycke och en gasutloppsdel. Inlopps- och utloppsdelen består av en patenterad 3-läppstätning (tillverkad av UV- och temperaturtålig silikon), vilket medför att verktyget kan dras genom böjar utan att kantra eller kollapsa inuti röret. Oavsett dess position är alltid en läpp i kontakt med rörets vägg. Även om en tätningsläpp skadas så håller verktyget tätt.

Inlopps- och utloppsdelen förbinds med ett mellanstycke.  Som standard är SC Profi D utrustad med böjlig förbindelse (nederst på bilden nedan) för dimensioner från Ø43 mm upp till Ø215 mm. För de mindre storlekarna (Ø13 till Ø 43 mm) används en fjäderförbindelse (mitterst på bilden nedan) då små rörböjar oftast är väldigt snäva. Det går även att byta ut mellanstycket på de större verktygen till fjäderförbindelse, vilket underlättar om verktyget ska dras genom flera rörböjar. Vi rekommenderar även att man, i rör med större innerdiameter än 150 mm, kompletterar verktyget med en dragkula. Detta för att undvika risken för att verktyget skadas när man drar det genom böjar.  Om man  endast svetsar raka rör (samt vid plasmasvetsning) byter man ut den flexibla förbindelsen till en fast stång (överst på bilden nedan).

SC-Profi-förbindelser

Rotgasen fördelas tack vare en sintermetallplatta på inloppsdelen och evakueras genom hål i utloppsdelen. Varje verktyg är märkt med rekommenderat spolflöde i l/min samt spoltid i minuter. Angivna värden är framtagna för svetsning i vanligt rostfritt stål med argongas. Lämpligt gasflöde har tagits fram genom att man  räknar 10% av rörets diameter i mm (ex.vis 150 mm rör*0,1=15 l/min). Med angiven spoltid får man en gasomsättning som i normalfall innebär att man når en syrekoncentration på under 25 ppm (0,0025%).  Den korta spoltiden beror på att gasen så effektivt distribueras i röret (gasen bildar som en cylinder som pressar syret framför sig). Använder man andra rotgaser kan man behöva anpassa spoltiden och gasflödet (exempelvis går det som regel snabbare att spola med formiergas än med argon).

SC Profi verktyget lämpar sig väl för TIG, MIG/MAG och plasmasvetsning. Dessutom är de optimala vid orbitalsvetsning. Vid plasmasvetsning kan dock avståndet mellan in- och utloppsdel behöva justeras beroende på temperatur. Dessutom bör mellanstycket bytas till en fast förbindelse. SC Profi kan även användas då man svetsar specialstål eller Titan. Vid Titansvetsning gäller dock att man behöver öka spolflödet till cirka det dubbla och i sådana fall modifierar vi utgångsdelen så att gastrycket inte blir för stort (kan skada svetsfogen). Kontakta oss om ni ska svetsa Titan, Duplex- eller full Duplex-stål så hjälper vi er vidare.

Innan man börjar svetsa skall man se till att inga vassa kanter eller grader finns invändigt i röret.  Det är viktigt att avståndet mellan fog och silikondelarna är så pass tilltaget att gummit inte utsätts för för hög temperatur (max. +340° C under 1 timme). Om en läpp skadas är det oftast ingen fara då de andra läpparna också håller tätt. Dock bör trasiga gummin bytas ut så snart som möjligt efter avslutat svetsjobb. Revor eller andra mekaniska skador på gummit kan ibland lagas genom att man ”limmar” med svart silikon.  Vid servicebehov kan man beställa en komplett inlopps- eller utloppsdel men det går även att beställa enbart gummidelen (kräver dock att man har viss kunskap i att byta denna).

Om man upplever problem med verktyget så bör man först kontrollera att gasflödet är korrekt. Mät flödet med en flödesmätare direkt på slangen och prova att blåsa vanlig luft genom inloppsdelen samt genom utloppsdelen (för utloppsdelen; blås ”baklänges” genom hålet på baksidan av gummidelen). Det ska gå enkelt att blåsa luft. Om inte har det fastnat skräp eller dylikt i verktyget vilket hindrar flödet. Kontrollera att de 3 tätningsläpparna på inlopps- respektive utloppsdelen är hela och slutligen att verktyget sitter korrekt i röret. Verktygen är gjorda för att användas men undvik att ha dom liggande framme, speciellt på golvet. Tänk på att gnistor från svetsning eller slipning kan skada gummit.

Vi lagerför normalt samtliga dimensioner för snabba leveranser samt dessutom färdiga verktygssatser som täcker rör upp till Ø168 mm.

SC Profi K

Ska man svetsa ändanslutningar såsom exempelvis flänsar eller korta böjar (45° / 22,5° osv.) så bör man använda sig av våra flänskoneverktyg istället (SC Profi K). Verktyget består av en aluminiumkona i ena änden, ett mellanstycke samt en inre tätningsdel med 3 läppar och gasfördelare (se bild nedan). SC Profi K kan köpas lösa för varje rördimension eller i komplett sats för rör ø16-168 mm.

Flänskoneverktyg. typ SC Profi K - Teddington AB

 

SC Profi Enkel

SC Profi finns även i enkelutförande för små rördimensioner (för rör ø13 mm upp till ø43 mm). Verktyget består då enbart av inloppsdel (se bild nedan).

Rotgasskydd, typ SC Profi Enkel - Teddington AB

Följ länken till SC Profi´s produktsida där även produktdatablad kan laddas ner: SC Profi

Se fler nyheter