Företagspolicy

Här kan du läsa de riktlinjer Teddington antagit

och som skall genomsyra all vår verksamhet.

Teddington AB’s ambition är att bedriva vår verksamhet på affärmässiga grunder och aldrig använda metoder som hindrar ekonomisk, social eller demokratisk utveckling. Vi uppträder med professionalism och integritet gentemot våra kunder, leverantörer och andra aktörer i vår omvärld.