Etikpolicy

Teddington AB’s ambition är att bedriva vår verksamhet på affärmässiga grunder och aldrig använda metoder som hindrar ekonomisk, social eller demokratisk utveckling. Vi uppträder med professionalism och integritet gentemot våra kunder, leverantörer och andra aktörer i vår omvärld.

Det uppnår vi genom att:

  • Alltid visa respekt för alla människors värde och beakta mänskliga rättigheter
  • Vara lojala med företaget och dess värderingar
  • Följa lagar och förordningar, avtal och normer som gäller på de marknader där vi är verksamma.
  • Verka mot alla former av korruption och oetisk marknadsföring
  • Eftersträva att våra leverantörer och kunder följer principerna i våra etiska regler och inte ha relationer med företag som kränker enskildas rätt eller undertrycker deras rättigheter.

Vi kräver ärlighet och integritet i företagets verksamhet och förväntar oss samma sak från alla parter som vi har en affärsrelation med – kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Det åligger alla medarbetare att följa de etiska riktlinjerna och ingen i organisationen har rätt att godkänna undantag från hur riktlinjerna tillämpas i praktiken.