HSE-policy

Teddington AB’s ambition är att bidra till ett hållbart samhälle och erbjuda medarbetarna en sund arbetsplats där det råder god balans mellan arbete och fritid. Vi arbetar successivt med att minska verksamhetens och våra produkters påverkan på vår omgivning.
Teddington AB ska uppfattas som ett sunt företag när det gäller god fysisk- och psykosocial arbetsmiljö.

Vårt arbete inom HSE-området (hälsa, säkerhet och miljö) innebär att vi ska:

  • Ta hänsyn till HSE-frågorna i våra beslutsprocesser
  • Systematiskt undersöka verksamheten och arbeta med ständiga förbättringar för att skydda miljön och hushålla med alla tänkbara naturresurser
  • Bedriva verksamheten på ett säkert sätt för att undvika skador och sjukdom för medarbetare och människor i vår omgivning
  • Uppmuntra och prioritera åtgärder som kan påverka våra medarbetares hälsa positivt
  • Uppfylla och eftersträva att överträffa gällande lagstiftning och andra krav inom miljöområdet
  • Det är företagets ansvar att erbjuda en säker arbetsmiljö för våra medarbetare och förebygga att miljön inte tar skada av vår verksamhet. Det är alla medarbetares ansvar att åstadkomma en god arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan.