Kvalitetspolicy

Teddington AB strävar efter att alltid uppfattas som en kompetent och kvalitetsmedveten samarbetspartner. Vi skall leverera produkter och tjänster som uppfyller våra kunders krav, behov och förväntningar.

Detta skall vi nå genom att:

  • I första hand anlita huvudtillverkare och underleverantörer som är certifierade enligt något godkänt kvalitetssystem. I vår egen verksamhet skall vi se till att det finns uppgjorda rutiner och instruktioner och att internt gjorda åtaganden efterföljs av samtliga medarbetare.
  • Kontinuerligt informera och utbilda så att våra medarbetare är väl förtrogna med företagets mål och policy. Då varje medarbetares insats är av stor betydelse för företaget, skall fortbildning uppmuntras så att de håller sig i framkant inom deras kompetensområde.
  • Med engagemang och kunskap tillhandahålla tekniska lösningar, tjänster och produkter som passar våra kunders behov.

Vår yttersta målsättning är att alltid ha en nöjd kund!