Företagspolicy

Nedan kan du läsa de riktlinjer (policy) Teddington antagit och som skall genomsyra all vår verksamhet.

Teddington AB strävar efter att alltid uppfattas som en kompetent och kvalitetsmedveten
samarbetspartner. Vi skall leverera produkter och tjänster som uppfyller våra kunders krav,
behov och förväntningar.

Detta skall vi nå genom att:
•I första hand anlita huvudtillverkare och underleverantörer som är certifierade enligt
något godkänt kvalitetssystem. I vår egen verksamhet skall vi se till att det finns
uppgjorda rutiner och instruktioner och att internt gjorda åtaganden efterföljs av
samtliga medarbetare.
•Kontinuerligt informera och utbilda så att våra medarbetare är väl förtrogna med
företagets mål och policy. Då varje medarbetares insats är av stor betydelse för
företaget, skall fortbildning uppmuntras så att de håller sig i framkant inom deras
kompetensområde.
•Med engagemang och kunskap tillhandahålla tekniska lösningar, tjänster och
produkter som passar våra kunders behov.

Vår yttersta målsättning är att alltid ha en nöjd kund!

Vår målsättning är att vi ska uppfattas som en samarbetspartner med god
miljömedvetenhet och kompetens. Detta ska vi uppnå genom att miljöfrågor ska ha
en hög prioritet.
Vi ska upprätthålla och ständigt utveckla vårt miljötänkande genom utbildning och
information och därmed aktivt verka för en bättre miljö hos oss och i vår omgivning.

Vårt arbete inom miljöområdet innebär att vi ska:
•Sträva efter att alltid arbeta målmedvetet och ständigt förbättra oss inom
miljöområdet. Vi skall förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från
vår verksamhet och de produkter som vi marknadsför.
De krav som våra kunder samt miljö- och arbetsmiljölagstiftningen ställer,
skall vi med god marginal uppnå.
• Stimulera all vår personal så att de tar ansvar för miljön såväl på arbetet
som privat. Vi skall även påverka våra samarbetspartner till ett ökat
miljömedvetande genom att få dem att i sin organisation ta ett större ansvar
i miljöfrågor.
• Med hänsyn till effektiv resursanvändning, alltid arbeta för att hushålla med
energi och material. När det är miljömässigt motiverat, samt praktiskt
möjligt, ska vi sortera ut, återvinna och återanvända det avfall som uppstår i
vår verksamhet.

Vår målsättning är att vi ska uppfattas som en samarbetspartner med god
miljömedvetenhet och kompetens. Detta ska vi uppnå genom att miljöfrågor ska ha
en hög prioritet.
Vi ska upprätthålla och ständigt utveckla vårt miljötänkande genom utbildning och
information och därmed aktivt verka för en bättre miljö hos oss och i vår omgivning.

Vårt arbete inom miljöområdet innebär att vi ska:
•Sträva efter att alltid arbeta målmedvetet och ständigt förbättra oss inom
miljöområdet. Vi skall förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från
vår verksamhet och de produkter som vi marknadsför.
De krav som våra kunder samt miljö- och arbetsmiljölagstiftningen ställer,
skall vi med god marginal uppnå.
• Stimulera all vår personal så att de tar ansvar för miljön såväl på arbetet
som privat. Vi skall även påverka våra samarbetspartner till ett ökat
miljömedvetande genom att få dem att i sin organisation ta ett större ansvar
i miljöfrågor.
• Med hänsyn till effektiv resursanvändning, alltid arbeta för att hushålla med
energi och material. När det är miljömässigt motiverat, samt praktiskt
möjligt, ska vi sortera ut, återvinna och återanvända det avfall som uppstår i
vår verksamhet.

Teddington AB’s ambition är att bedriva vår verksamhet på affärmässiga grunder och aldrig använda
metoder som hindrar ekonomisk, social eller demokratisk utveckling. Vi uppträder med
professionalism och integritet gentemot våra kunder, leverantörer och andra aktörer i vår omvärld.

Det uppnår vi genom att:
•Alltid visa respekt för alla människors värde och beakta mänskliga rättigheter
•Vara lojala med företaget och dess värderingar
•Följa lagar och förordningar, avtal och normer som gäller på de marknader där vi är
verksamma.
•Verka mot alla former av korruption och oetisk marknadsföring
•Eftersträva att våra leverantörer och kunder följer principerna i våra etiska regler och inte ha
relationer med företag som kränker enskildas rätt eller undertrycker deras rättigheter.

Vi kräver ärlighet och integritet i företagets verksamhet och förväntar oss samma sak från alla parter
som vi har en affärsrelation med – kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Det åligger alla
medarbetare att följa de etiska riktlinjerna och ingen i organisationen har rätt att godkänna undantag
från hur riktlinjerna tillämpas i praktiken.

All utrustning för data och IT är arbetsverktyg och är till för kommunikation, bearbetning, sökning och lagring av arbetsrelaterad information.
Rimligt användande av nätet för privata ärenden är tillåtet, men får inte medföra förlust av arbetstid utan skall ske på privat tid före eller efter arbetet.

Det är förbjudet att ladda ned, söka, skicka och lagra pornografiskt, rasistiskt eller i övrigt sånt som kan uppfattas kränkande och stötande material. Det är inte heller tillåtet att ladda ned copyrightskyddat material, t.ex. musik och film.

Vad är cookies?
En cookie är en liten, textbaserad datafil som skickas från en webserver till en webläsare. Filen ger webservern möjlighet att samla och spara specifik information från webläsaren om hur den används. Normalt används informationen till att förbättra och förenkla användarens upplevelse av webplatsen men även annan information kan samlas och sparas om användaren som kan uppfattas som integritetskränkande.

Hur använder Teddington cookies?
Vår webplats använder cookies till att anpassa din upplevelse samt spara de val du gjort inför eventuella kommande besök. Vi använder även cookies för att sammanställa och lagra anonym data och statistik kring sök- och webplatsbeteende. Dessa data är ej kopplade till några personuppgifter. Vi kan även använda cookies som tillhör tredjepartsprogram kopplade till vår webplats. Vi vidareförmedlar inte aktivt information som samlats av cookies på vår webplats.

Behöver jag acceptera cookies på Teddingtons webplats?
Nej, det behöver du inte. Det mesta kommer att fungera som vanligt ändå men det kan hända att viss funktionalitet faller bort och att du får en sämre totalupplevelse av webplatsen.

Om du vill veta när du tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. Är du osäker på hur du ställer in hanteringen av cookies bör du läsa om detta i webläsares hjälpavsnitt eller kontakta tillverkaren.

Du samtycker till Teddingtons användning av cookies i enlighet med denna cookie-policy genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies.