tryckvakt Produktfokus: Barksdale Serie 9000 tryckvakt Serie 9000, från Barksdale GmbH, är en kompakt kolvtryckvakt främst framtagen för hydrauliska applikationer, stationära- och mobila, men används även inom tung industri och i ATEX miljöer. Tryckvakten mäter endast... Axialkompensator, kompensator, fjärrvärme, ångledning, slaglängd Produktfokus; Axialkompensator typ SRY Teddington axialkompensator typ SRY togs ursprungligen fram som en smart lösning för fjärrvärmeledningar, ångledningar och andra liknande ej markförlagda rördragningar där stora axiella rörelser uppstod som följd av temperaturskillnader. Vid en klassisk installation av axialkompensatorer behövs ett större... Rotgasverktyg Produktfokus: SC Profi rotgasverktyg SC Profi D SC Profi D är en serie rotgasverktyg för invändig gasfördelning i rör upp till 8" ( upp till Ø215 mm i.d.). Verktyget levereras komplett med en gasinloppsdel, ett mellanstycke... uppblåsbart rotgasverktyg Produktfokus: Uppblåsbara rotgasskydd – iPX iPX är en uppblåsbar rörplugg med inbyggd gasfördelare för distribution av rotgas vid svetsning av rör. Verktyget består av en främre ballong till vilken rotgasen ansluts, ett flexibelt mellanstycke samt... avvattningssystem Produktfokus: Amsys, system för avvattning av primärslam Mecon GmbH har utvecklat ett helautomatiskt system för avvattning av primärslam (AMSYS). Systemet är enkelt, kostnadseffektivt och med minimalt behov av underhåll. TS-halt (torrsubstanshalt): 6% vid kontinuerlig drift Ökad rötkammarkapacitet Minskade... Rotgasverktyg Produktfokus: Rotgasverktyg WS Plus WS Plus är ett rotgasverktyg för invändig... MaxCOmp Produktfokus: MaxComp-kompensator Teddington MaxComp är en stålkompensator som ursprungligen togs fram för markförlagda fjärrvärmeledningar. Den tar upp rörelser i axiell riktning likt en vanlig axialkompensator och har ett inre skyddsrör som minskar... Produktfokus: Svävkroppsmätare En svävkroppsmätare är ett instrument som mäter vätske- eller gasflödet i ett slutet rör. Mätaren består av ett koniskt rör av glas eller plast med en svävkropp som rör sig vertikalt. Bägge...
Till toppen