AMF Advanced Microfluidics

 

AMF Advanced Microfluidics från Schweiz är experter inom området avancerad automation microfluidics.  Vi strävar efter att påskynda utvecklingen och tillförlitligheten av mikrofluidbaserad instrumenteringsteknik för att förbättra mänsklig välfärd och miljö.

Vårt uppdrag är att tillhandahålla innovativa mikrofluidteknologier för instrumentering dedikerad till tillverkningsindustrier inom medical & life-science samt forskning & utveckling, med ett viktigt fokus på robusthet, kvalitet, prestanda och kostnad.

I linje med vår vision är vi dedikerade till att skapa mikrofluidiska lösningar med mycket låga interna volymer och designade för enkel och smart integration för bioteknik, medicinteknik och life science-applikationer.