Handhållen ultraljudsmätare för kostnadseffektiv flödesmätning med hög noggrannhet.