Nivågivare används för kontinuerlig mätning av nivån i tankar, bassänger, borrhål, dammar mm. Nivån mäts antingen med flottörer som följer ytans rörelser eller hydrostatiskt dvs vätskans tryck i tanken vid olika nivåer. Hydrostatiska givare kan fås i dränkbara utföranden eller fast monterad i tanken. Nivågivarna ger en kontinuerlig analog signal in till ett kontroll eller övervakningssystem där informationen kan behandlas. Ofta kopplar man till ett visarinstrument med inbyggda brytfunktioner tillsammans med givaren.

Givaren med flottör kan fås i olika längder upp till sex meter långa. Självklart finns givarna i skeppsklassade utföranden för marina applikationer samt EX-klassade för explosiva miljöer. Flottören är magnetisk och påverkar en read chain kedja inne i stången som ändrar motstånd i signalen beroende på vilken nivå flottören befinner sig på. Ohm signalen kan omvandlas till en analog signal via en omvandlare som monteras i kopplingslådan.

Hydrostatiska nivågivare kan mäta nivåer upp till 200 meter och är lämpliga att användas vid borrhål och större tankar/bassänger. Mätmetoden går ut på att man mäter det tryck som vätskan ger ovanför givaren. Trycket registreras av den inkapslade trycksensorn i givaren via ett membran och en oljefylld tryckförmedlare. Elektroniken i nivågivaren ger en analog utsignal som kan behandlas i ett kontrollsystem. Givarna har ett rostfritt/syrafast utförande och kan användas för många olika typer av vätskor. Barksdales hydrostatiska nivågivare kan även användas i vätskor med hög viskositet samt slam/sediment, då i ett utförande med fläns och membran. Även de här nivågivarna finns i skeppsklassade utföranden samt EX-klassade för explosiva miljöer.