Nivåmätning med radarteknik sker oftast i en renare industrimiljö i processindustrin. Det finns flera typer av radarmätare beroende på applikation, mäthöjd och media.