En ultraljudsmätare är ett utmärkt verktyg att använda som nivåmätare i cisterner eller andra typer av vätskefyllda behållare. Denna ultraljudsmätare mäter höjden mellan ytan på vätskan och sensorn. Det sker genom att sensorn skickar en ultraljudsvåg som reflekteras av ytan och sensorn mäter tiden det tar från utsänd signal tills den kommer tillbaka. 

 

Nivåmätning med ultraljud för många applikationer

Ultraljudsmätaren är flexibel och mycket användbar inom många olika typer av industrier. Instrumentet kan användas för en mängd olika applikationer och olika typer av vätskor. Denna ultraljudsmätare från vår globala leverantör Sure Instrument kan även avläsa avstånd mot fasta material. Mätaren ger en pålitlig, noggrann och beröringsfri nivåmätning. 

 

Vill ni ha mer information om våra ultraljudsmätare? Varmt välkommen att ta kontakt med oss på Reison!