Denna mätare mäter höjden mellan ytan på vätskan och sensorn. Det sker genom att sensorn skickar en ultraljudsvåg som reflekteras av ytan och sensorn mäter tiden det tar från utsänd signal tills den kommer tillbaka.

Ultraljudsmätaren kan användas för en mängd olika applikationer och olika typer av vätskor. Ultraljudsmätaren kan även avläsa avstånd mot fasta material. Denna mätare ger en pålitlig, noggrann och beröringsfri nivåmätning.