Ultraljudsmätare

Denna mätare mäter höjden mellan ytan på vätskan och sensorn. Det sker genom att sensorn skickar en ultraljudsvåg som reflekteras av ytan och sensorn mäter tiden det tar från utsänd signal tills den kommer tillbaka.

Ultraljudsmätaren kan användas för en mängd olika applikationer och olika typer av vätskor. Ultraljudsmätaren kan även avläsa avstånd mot fasta material. Denna mätare ger en pålitlig, noggrann och beröringsfri nivåmätning.

Produktinformation

 • Beröringsfri nivåmätning
 • Inga rörliga delar
 • Ex miljö
 • enkel programmering
 • LCD display med 6 siffror
 • Flera olika typer av output, 4...20mA / RS-485
 • Självdiagnostiserar och felsöker output signal
 • Mätområde 0...60 meter
 • Accuracy ±0,25...0,5%
 • Frekvens 40KHz
 • Power supply 220 VAC / 24VDC
 • Omgivningstemperatur -20...+55°C