Elektronisk temperaturmätare (termometer / temperaturvakt / temperaturgivare), BTS3000-serien

BTS3000, elektronisk temperaturmätare är framtagen för den moderna industrins ökande krav på funktioner och flexibilitet. Instrumentet erbjuder en kombination av ställbara larm, lokal visning av temperaturen på display samt analog utsignal. Med hjälp av ett användarvänligt menysystem ställer man enkelt in larmnivåer, hysteres, analogt mätområde, m.m. BTS3000 har en tydlig 4-siffrig LED-display och enheten kan roteras i 320°, vilket gör det enkelt att optimera elektrisk anslutning såväl som avläsningsriktning. Vidare kan texten inverteras i det fall enheten monteras i upp-och-nervänt läge. BTS3000 är en del av Barksdale´s “generation 3000”-instrument där bland annat en motsvarande för tryckmätning (BPS3000) samt nivåmätning (BLS3000) finns.

BTS3000, elektronisk temperaturmätare har rostfritt hus och rostfri processanslutning, den är tålig i miljöer med starka radiosändare vilket gör att den lämpar sig väl i tunga processmiljöer.

 

Mer information om Barksdale GmbH´s BTS3000 finns på deras hemsida: BTS3000, temperaturmätare