Tryckmätning: tryckvakter, tryckgivare, tryckmätare

Vi har ett brett program av tryckinstrument för övervakning och/eller kontroll av vätskor och gaser.  I enklare applikationer kan en manometer räcka för att ge en visuell avläsning av trycket i systemet. Mekaniska och elektroniska tryckvakter, med eller utan display, används för att övervaka och kontrollera att tryck i vätske- och gassystem håller sig inom de föreskrivna gränsvärdena. De larmar när trycket når kritiskt låga eller höga nivåer och skyddar systemet mot ett eventuellt haveri. Våra elektroniska tryckvakter har programmerbara larmgränser och kan ofta även fås med analog utgång.

Tryckgivare används för  kontinuerlig övervakning i en applikation. Givarna indikerar trycket i systemet med en linjär signal för vidarebearbetning i kontroll- eller övervakningssystem. Eventuella larmfunktioner programmeras då i styrsystemet. Vi har små, enkla tryckgivare för OEM-applikationer såväl som mer robusta och noggranna givare för krävande applikationer. Vi har även ett program med dränkbara tryckgivare för hydrostatisk nivåmätning i borrhål, brunnar, dammar, öppna behållare och liknande.

Våra instrument för tryckmätning finns även i robusta utföranden för krävande applikationer samt med en rad olika tillval och godkännanden, exempelvis för marina applikationer (Skeppsklassade), EX-applikationer (ATEX-klassade), säkerhetsinstallationer (SIL-klassade), högtrycksapplikationer, vakuumapplikationer, lågtrycksapplikationer, UL eller CSA-godkända, m.m. Våra tryckvakter och tryckgivare tillverkas av tyska Barksdale GmbH. För mer information, klicka på länken till Barksdale GmbH’s hemsida: Klicka här!