Elektroniska ventiler

teddington Clippard Electronic valves 1

Clippard har ett stort sortiment av elektroniska ventiler. Samtliga modeller byggs med stor precision med en unik patenterad ventilfunktion. Ventilerna finns i 2-vägs- och 3-vägsutförande och har endast en rörlig del vilket gör ventilerna väldigt driftsäkra. Ventilerna jobbar väldigt tyst och med låg energiförbrukning vilket motverkar överhettning av ventilerna. Den kompakta storleken gör ventilerna väl lämpade i en mängd olika applikationer för inbyggnad i medicinska apparater och testutrustningar, packmaskiner och annan automationsutrustning som är styrd av pneumatik. Behöver produkterna kundanpassas eller modifieras, så är det inga problem, Clippard har möjlighet att ta fram en ventil för exakt dina behov.

Se produktinformation

Kontakta produktansvarig

  • Läckagefria
  • Mer än 1 000 000 000 cykler
  • Kompakta med låg vikt
  • Tysta i drift
  • Snabb respons
  • Låg energiförbrukning
  • Ingen överhettning
  • Patenterad ”Spider design” invändigt
  • Enkel och snabb montering

Johnny Nilsson

Försäljning, Automation 08-505 207 63 johnny@teddington.se