MiDP – Stegmotorstyrda inertventiler

MiDPS390 S391 Group 22 500w

MiDP-serien 2-ports stegmotorstyrd proportionell ventil är idealisk för exakt kontroll av kroppsvätskor, aggressiva kemikalier och rengöringsvätskor. Stegmotordesignen möjliggör exakt variabel flödeskontroll, utmärkt repeterbarhet och förmågan att hålla ett flödesvärde med ingen/minimal energiförbrukning. Designen använder samma hus som den beprövade iDP 350-serien. Radel™-materialet och valet av FFKM, FKM eller EPDM membran möjliggör aggressiv mediaanvändning vid förhöjda temperaturer. Finns med inline- eller ventilblockskonfigurationer.

• Extremt repeterbar variabel flödeskontroll. Runt 2 % eller mindre av full skala.
• Exakt. Hysteres uppmätt till <2%.
• Ej känslig för kavitation/vattenhammare (vätskor).
• Låg eller noll hållström vid stillastående läge.
• Långt liv > 1 miljon cykler.

Kontakta produktansvarig