Lateralkompensatorer

Länkkompensatorer används för att ta upp rörelser i sid- och/eller vinkelled. De standardutföranden som finns är:

  • Typ SRK, Kullänk-kompensator, DN80-1200, med länkarmar för rörelser i sidled.
  • Typ, SRV, Vinkellänk-kompensator, DN80-1200, med länkarm som tar upp vinkelrörelser i en riktning.
  • Typ SRL, Dubbellänk-kompensatorm, DN80-1200, med dubbla länkarmar som tar upp rörelser i sidled i en riktning.
  • Typ SRG, Kardanlänk-kompensator, DN80-1200, med länkarmar som tar upp vinkelrörelser i två riktningar.

Vilken typ av kompensator som man bör använda beror på rörsystemets utformning samt möjligheter till inbyggnad. En översikt med olika inbyggnadsexempel, med illustrationer och enkla beskrivningar, kan laddas hem under dokument nedan.