mag-flux F4 mag-mätare

teddington flodesmatare mag flux m4

Magnetisk induktiv flödesmätare, en sk mag-mätare, av typ mag-flux F4 från Mecon GmbH, är en kompakt version av mag-flux F5. Denna mag-mätare är speciellt framtagen för små vätskeflöden och trånga utrymmen.

Se produktinformation

Kontakta produktansvarig

Det kompakta och lätta utförandet av denna mag-mätare gör den lämplig för installationer i trånga utrymmen och för inbyggnad. mag-flux F4 har samma typ av korrosions- och värmebeständigt mätrör från Ø2 mm innerdiameter och uppåt. Mag-mätaren kan mäta så låga flöden som ner till 0,25 m/s med god noggrannhet,±0,4%.

mag-flux F4 mag-mätare kan kundanpassas med olika typer av processanslutningar.

  • Mätprincip: pulsad likström (DC)
  • Mätnoggrannhet: 0,4% (repeternoggrannhet: 0,15%)
  • Vätskor: min. konduktivitet: 20 μS/cm,  min. flödeshastighet: 0,25 m/s, max. flödeshastighet: 10 m/s
  • Temperatur: -15 °C till +60 °C
  • Flödesriktning: universell
  • Processanslutning: flänslös anslutning
  • Material: zirkoniumoxid (mätrör), platinum (sensor)

Tomas Olsson

Försäljning, Automation 08-505 207 66 tomas@teddington.se