Nivåflottör – Verticalmaster

teddington Verticalmaster nivaflottor Rhombus 1

Nivåflottör Verticalmaster används för direktkontroll av en pump. Verticalmaster används i applikationer med vatten, ej dricksvatten, där det är ont om utrymme såsom i smala schakt och trånga pumpgropar, men fungerar även i stora tankar. Denna nivåvakt fungerar inte i avloppsanläggningar.

Nivåflottör Verticalmaster monteras där man vill direktstyra en pump och är inte känslig för turbulens i vattnet. Nivåflottören löper vertikalt upp och ner på en stång som aktiverar kontakten vid höga eller låga nivåer. En kompakt och smidig nivåvakt som är tålig mot slag och korrosion.

Se produktinformation

Kontakta produktansvarig

  • Model II: 125/250 VAC , max driftström 10 Amp , max startström 60 Amp
  • Model II PLUS : 125/250 VAC , max driftström 13 Amp , max startström 78 Amp
  • Justerbart pumpområde 2…17 cm
  • Max 52°C
  • 50/60 Hz enfas
  • Måste användas med pumpar med inbyggt överhettningsskydd

Johnny Nilsson

Försäljning, Automation 08-505 207 63 johnny@teddington.se