Tank Alert EZ – larmsystem

nivålarm tank alert ez från teddington

Tank Alert EZ är ett enkelt sätt att få ett visuellt och hörbart nivålarm från en nivåflottör när kritiska nivåer uppstår i en applikation. Tank Alert EZ kan monteras både inom- och utomhus och kan larma för höga eller låga nivåer beroende på vilken typ nivåflottör och funktion på nivåvakten man önskar. En röd lampa blinkar och en signal ljuder när Tank Alert EZ aktiveras. Det finns en reset-knapp för ljudlarmet som stänger av ljudet under tiden man åtgärdar felet. Larmet återställs automatiskt när normala förhållanden uppnås igen.

Tank Alert EZ används med fördel tillsammans med nivåflottörer i pumpgropar, hisschakt, bassänger, lagringstankar, avloppstankar, jordbrukstankar och andra vattenapplikationer.

Se produktinformation

Kontakta produktansvarig

  • 240 VAC , 50/60 Hz , 3,8 W
  • Batteribackup 9VDC
  • Dimension: 170x130x63 mm , vattentätt skal för utomhus- och inomhusbruk
  • Alarmsignal 82 decibel vid 3 meters avstånd
  • Alarm kontakter: 240 VAC / 30 VDC , 1,5 Amp , 50/60 Hz

YouTube video

Tomas Olsson

Försäljning, Automation 08-505 207 66 tomas@teddington.se