Nivåvakter & nivågivare

Där vätskor lagras eller hanteras kan det vara viktigt att ha kontroll på de olika nivåer som kan förekomma, exempelvis i tankar, behållare, brunnar och öppna kar. Nivåerna kan enkelt kontrolleras med en nivåvakt eller nivågivare som indikerar om behållaren börjar bli tom eller om det håller på att rinna över: ett överfyllnadsskydd. I vissa applikationer sker det en ständig förändring i tankens nivå och våra nivåvakter och nivåsensorer kan styra att pumpar ska starta och fylla på när det börjar bli tomt, samt stoppa när det är fullt. Även ventiler kan öppnas och stängas med hjälp av nivåvakter. Med en nivågivare kan man även få en kontinuerlig signal in till ett kontrollsystem, där man hela tiden har en exakt nivåindikation på de olika nivåerna i tanken.

Olika typer av nivåvakter

Vi har flera olika metoder att erbjuda när det gäller att kontrollera vätskenivåer:

  • ultraljudsmätare
  • radarmätare
  • flottörvakter
  • hydrostatiska nivågivare
  • utanpåliggande nivåindikatorer.

Våra nivåvakter kan fås med en mängd olika larmnivåer, olika materialval för att klara alla typer av vätskor, klassningar för marina applikationer och ATEX godkännanden för explosiva miljöer. I vissa tankar vill man även kontrollera temperaturen på vätskan och det kan enkelt byggas in i många av våra nivåvakter som ett tillval.

Nivågivare och nivåflottörer av premiumkvalitet
Våra nivåvakter och nivåmätare tillverkas av Barksdale GmbH i Tyskland.

På Barksdale GmbH’s hemsida hittar du mer information!

Våra nivåflottörer med tillhörande alarmskåp tillverkas av på området världsledande SJE-Rhombus: en enklare typ av nivåmätning med flottör med kabel som ofta används för direkt styrning av pumpar och ventiler samt övervakning av nivåer i allt från renvattenanläggningar till avloppsvatten.

Välkommen att kontakta oss på Teddington!