Nivågivare

teddington nivasensorer 1

BdaleLogo CP R 2015 CMYK

Vad är nivågivare?

Nivågivare används för kontinuerlig mätning av nivån i tankar, bassänger, borrhål och dammar m.m. Nivån mäts antingen med flottörer som följer ytans rörelser eller hydrostatiskt, alltså vätskans tryck i tanken vid olika nivåer. Hydrostatiska givare kan fås i dränkbara utföranden eller fast monterad i tanken. Nivågivarna ger en kontinuerlig analog signal in till ett kontroll- eller övervakningssystem där informationen kan behandlas. Ofta kopplar man till ett visarinstrument med inbyggda brytfunktioner tillsammans med givaren.

Se produktinformation

Kontakta produktansvarig

Nivågivare för mätning i vatten eller explosiva miljöer

Givaren med flottör kan fås i olika längder upp till sex meter långa. Självklart finns nivågivarna i skeppsklassade utföranden för marina applikationer, samt EX-klassade för explosiva miljöer. Flottören är magnetisk och påverkar en read chain kedja inne i stången, som ändrar motstånd i signalen beroende på vilken nivå flottören befinner sig på. Ohm-signalen kan omvandlas till en analog signal via en omvandlare som monteras i kopplingslådan.

Hydrostatiska nivågivare som mäter upp till 200 m

Hydrostatiska nivågivare kan mäta nivåer ned till 200 meter och är lämpliga att användas vid borrhål och större tankar/bassänger. Mätmetoden går ut på att man mäter det tryck som vätskan ger ovanför givaren. Trycket registreras av den inkapslade trycksensorn i givaren via ett membran och en oljefylld tryckförmedlare.

Dränkbara nivågivare för många olika sorters vätskor

Elektroniken i nivågivaren ger en analog utsignal som kan behandlas i ett kontrollsystem. Givarna har ett rostfritt/syrafast utförande och kan användas för många olika typer av vätskor. Barksdales hydrostatiska nivågivare kan även användas i vätskor med hög viskositet samt slam/sediment, då i ett utförande med fläns och membran. Även de här nivågivarna finns i skeppsklassade utföranden samt EX-klassade för explosiva miljöer.

  • Hydrostatiska nivågivare för slam/sediment eller vätskor med hög viskositet
  • Ger kontinuerlig mätning av nivån i tankar och bassänger, borrhål och dammar m.m
  • Skeppsklassade och dränkbara nivågivare för marina applikationer, samt EX-klassade för explosiva miljöer

Tomas Olsson

Försäljning, Automation 08-505 207 66 tomas@teddington.se