Rörfixturer & stöd

Rörstöd, även glidskor kallade, används huvudsakligen som ett mekaniskt skydd för mediarören och säkerställer att de är centrerade, fixerade och isolerade när de förs in i mantelröret, liksom under drift. Med rörstöd minskar antalet monterings- och svetsfel, samtidigt som svetsaren får en ergonomisk arbetsmiljö. Med rörstöd får du även en snabb fastspänning av rör vid svetsning eller kapning.

Vi erbjuder ett omfattande program av rörtvingar, rörfixturer och stöd för stål- och rostfria rör, plåtar, liksom andra ämnen.

Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig till rätt verktyg.

Flexibla rörstöd

Våra rörstöd är höj- och sänkbara och kan utrustas med olika huvuden beroende på objekten de ska stödja. De finns i enkla samt robusta utföranden, med eller utan hjul. Tvingarna är robust konstruerade för tuffa tag. Vårt spännverktyg för centrering och fixering av rör, TackClamp, är flexibelt och täcker flera rördimensioner.