Teddington SRUF, MaxComp är en självstyrd stålkompensator försedd med innerskyddsrör av rostfritt stål och utvändig styrhylsa av stål. Bälgen är utförd av rostfritt stål (EN 1.4541). Den utvändiga kraftiga styrhylsan skyddar från yttre åverkan och ser samtidigt till att styra bälgen så att den endast rör sig axiellt. Konstruktionen lämpar sig väl för installation i markförlagda och isolerade rör. En annan fördel med MaxComp-kompensatorn är att den har större slaglängd än en traditionell axialkompensator, manteln hindrar nämligen bälgelementet från att kalva ut. Således kan man i många fall installera en MaxComp, istället för två vanliga axialkompensatorer.

Den är försedd med slitsar, i vilka styrtappar löper. Slitsarnas längd motsvarar kompensatorns rörelse. Syrtapparna skyddar även bälgen mot viss vridpåkänning.

MaxComp levereras alltid förspänd vilket vilket underlättar och snabbar på installationen. Skruvarna behöver ej demonteras innan rörsystemet tas i bruk utan löser automatiskt ut när systemet trycksätts.

För snabba leveranser lagerför vi MaxComp med standardslaglängd; från DN50 till DN300.