En tryckbalanserad stålkompensator är så konstruerad att de reaktionskrafter som uppstår på grund av tryck i rörledningen absorberas och inte fortplantar sig till fixpunkter.