VICODA (Del av LISEGA SE) specialiserar sig på analys av oönskade vibrationer, samt tekniska lösningar kring avvibrering och dämpning. VICODA´s produkter täcker ett brett område med applikationer inom såväl industri (vibrationsdämpare för tunga maskiner, rörsystem, m.m.) , bygg (vibrations- och ljuddämpande produkter) och infrastruktur (broar, järnvägar, vägar). Tack vare den lyckade kombinationen av expertis inom vibrationsanalys samt avancerade tekniska lösningar har Vicoda på kort tid etablerat sig på marknaden med en rad framgångsrika projekt, världen över. Läs mer på Vicoda GmbH´s hemsida: Vicoda


Företagsöversikt – VICODA GmbH´s produkter och tjänster:

Ladda ner!

Översikt – Produkter och lösningar för Brokonstruktioner:

Ladda ner!