Strypflänsmätare

En strypflänsmätare använder det tryckfall som uppstår på grund av flänsplattan för att påverka en svävkropps position i ett synglas. Vår modell FO N4 från Mecon GmbH lämpar sig väl för mätning av klara vätskor i slutna rörsystem. Vanligt förekommande inom exempelvis vattenbehandling samt bassäng- och poolsystem. FO Turbo-Lux 3 är en flödesmätare speciellt framtagen för sprinklersystem.

– FO 04: vätskor 0,6…1600 m³/h , max 10 bar, DN25…DN400
– TurboLux 3: 75…22500 lpm, max 16 bar, DN50…DN200