FO Turbo-Lux 3 strypflänsmätare

teddington flodesmatare FO Turbo Lux 3

FO Turbo-Lux 3 strypflänsmätare har tagits fram specifikt för stationära pumpenheter i sprinklersystem. Mätaren består av en strypfläns inbyggd i ett hus med rillade anslutningar av den typ som är vanligt förekommande i sprinklerrör. Ett plasthus med svävkropp sitter monterad vinkelrätt mot strypflänsen och kan vridas runt sin axel så att den alltid är i vertikalt läge.

Se produktinformation

Kontakta produktansvarig

Vanligtvis används denna strypflänsmätare i testsystem i installerade sprinklersystem. FO Turbo-Lux 3 har en mycket stabil och noggrann avläsning och klarar av vibrationer i rörsystemen utan att avläsningen påverkas. Väldigt enkel installation samt att man kan demontera mätröret utan att behöva ta bort hela mätaren vilket underlättar eventuellt underhåll. Strypflänsmätaren FO Turbo-Lux 3 kan fås i pulverlackat eller rostfritt utförande.

Strypflänsmätaren FO Turbo-Lux 3 är godkänd av de två viktigaste organisationerna inom sprinklerbranschen, FM och VdS.

  • Mätområde: 75…22.500 l/min (vatten)
  • Mätnoggrannhet: 2,0%
  • Tryck, max: 16 bar
  • Temperatur, max: 50°C
  • Flödesriktning: Fritt
  • Processanslutning: 2″…8″ rillad ände
  • Tillval: FM- och Vds godkännande

Tomas Olsson

Försäljning, Automation 08-505 207 66 tomas@teddington.se