Vi erbjuder ett omfattande program av rörtvingar, rörfixturer och stöd för stål- och rostfria rör, plåtar samt andra ämnen. Våra rörstöd är höj- och sänkbara och kan utrustas med olika huvuden beroende på objekten de ska stödja. De finns i enkla samt robusta utföranden, med eller utan hjul. Tvingarna är robust konstruerade för tuffa tag. Vårt spännverktyg för centrering och fixering av rör, TackClamp, är flexibelt och täcker flera rördimensioner.