WS Plasma, rotgasskydd från Ø180 – 900 mm.

Verktyget består av dubbla tätningsskivor för gas-ingång/utgång som förbinds med ett mellanstycke. Rotgasen tillförs via en anslutning på framsidan där även fästen för dragwire finns. Gasen fördelas effektivt och jämnt i röret tack vare en gasfördelarslang som löper runt om inloppsskivan.

Detta rotgasskydd är speciellt utvecklat för plasmasvetsning och finns för rör från 8” – 36” (180 mm – 905 mm inv.). Verktyget kan även användas vid andra svetsmetoder (TIG, MIG, mfl) och passar synnerligen bra vid komplicerade rördragningar genom flera rörböjar, när man arbetar med förvärmda rör eller ska svetsa T-stycken över 8”. Dock är spoltiden väsentligt längre än för våra standardverktyg; SC Profi och WS Plus varför vi rekommenderar att endast använda WS Plasma där särskilda behov finns.

Vid plasmasvetsning används normalt en 300 mm fast förbindelse av koppar. Vid arbete med förvärmda rör måste avståndet utökas så att tätningsskivorna hamnar utanför värmezonen. Längre mellanstycken kan också behövas vid svetsning av T-stycken. Verktyget kan även smidigt dras genom rörböjar men måste då beställas tillsammans med konsoller och rostfria ledkulor samt flexibel fjäderförbindelse. Mellanstycket kan, vid behov, enkelt bytas till annan längd.