Switches

Switches

En switch är en nätverksenhet som hänvisar inkommande data till rätt mottagare inom nätverket. Den skiljer sig från en hub genom att den inte sänder data till alla anslutna enheter, utan endast till den enhet som är mottagare. En switch arbetar på datalänkskiktet (Layer 2) av OSI-modellen, och kan också fungera på nätverksskiktet (Layer 3) om den är en så kallad flerskikts-switch.

En switch spelar en viktig roll för att öka nätverkets övergripande prestanda. Eftersom en switch kan skicka information direkt från källa till destination, minimerar den trafikstockningar och optimerar dataflödet. När en switch mottar en dataenhet, analyserar den destinationens MAC-adress och hänvisar sedan denna information enbart till den enhet (port) som ska motta den.

Teltonika Networks erbjuder ett brett utbud av nätverksprodukter utformade för att göra din anslutning pålitlig, säker och snabb att distribuera. Våra produkter hjälper dig att bygga en solid IoT-, M2M- eller företagsnätverksinfrastruktur och avancerade fjärrhanteringsfunktioner gör det möjligt för dig att hantera den med lätthet. Om du inte kan hitta en produkt som du behöver eller om du letar efter något speciellt, kontakta oss då vi kanske redan har lösningen.