Digitala controllers

teddington pid regulatorer

Denna typ av controllers använder intern MCU för PID beräkning och utför kontroll av att processvärden (mätvärden) överensstämmer med inställda värden.

I frontpanelen finns en digital display som visar alla värden samt knappar för programmering. Dessa controllers kopplas till olika typer av sensorer och har flertalet olika ingångar och utgångar.

Mer info: Klicka här

Se produktinformation

Kontakta produktansvarig

 • RZ serien
 • RB serien
 • SA100 serien
 • SA200 serien
 • CB serien
 • REX serien
 • FZ serien
 • FB serien
 • HA serien
 • Mätnoggrannhet 0,05-0,5%
 • Sampling time 0,025-0,5 sec
 • Loader communication
 • Analog output
 • Montering i panel eller DIN-skena
 • LED display

Tomas Olsson

Försäljning, Automation 08-505 207 66 tomas@teddington.se