Digitala Indikatorer / Alarm

teddington RKC AG

Denna typ av enhet tar emot signaler från temperatursensorer och andra enheter (DC volt/ström) och visar i digitala displayen temperatur, tryck, flöde mm. Med tillval av relä, kan denna enhet även användas för alarmfuntioner.

Toppmodellen är tillgänglig med kommunikationsport, analog output, digital output för mer avancerad dataövervakning.

Mer info: Klicka här

Se produktinformation

Kontakta produktansvarig

  • Mätnoggrannhet 0,1-0,3%
  • Sampling time 0,1-0,5 sec
  • 1-6 digital outputs
  • Analog output
  • kommunikationsport – option

Tomas Olsson

Försäljning, Automation 08-505 207 66 tomas@teddington.se