Gränsvärdesregulatorer

teddington RKC SA100 1

Gränsvärdesregulatorerna skyddar utrustning i processer där temperaturen inte får under- eller överstiga en viss nivå. När temperaturen når inställt gränsvärde, hög eller låg, bryter enheten strömmen till processen. Output från gränslägesregulatorn kan användas som alarm eller brytande funktion av en krets till ett värmeelement t.ex.

En viktig säkerhetsfunktion är att kretsen är bruten tills en manuell återställning görs, även om temperaturen återgått till normal nivå. Återställning kan göras direkt i enheten med knappsatsen, kommunikationsport eller digital ingång.

Mer info: Klicka här

Se produktinformation

Kontakta produktansvarig

  • Kontroll av hög och låg temperaturnivå
  • Noggrannhet 0,3%
  • Samplingtid 0,5 sec
  • Panel- eller DIN-skena montage

Tomas Olsson

Försäljning, Automation 08-505 207 66 tomas@teddington.se