Ramp / Soak regulatorer

rkc-pf från teddington

Den här typen av controllers hanterar temperaturstigning/sänkning (ramp control) med hjälp av algoritmer och håller temperaturen på ett förinställt värde under angiven tidsintervall (soak control).

Mer info: Klicka här

Se produktinformation

  • Mätnoggrannhet 0,1 – 0,3%
  • Samplingtid 0,05 – 0,5 sec
  • 8 nivåer PID
  • Kommunikationsport
  • upp till 1024 segment
  • Direktprogrammering via knappar i panelen
  • Digital display (med graf option)