Recorders

teddington RKC VGR

RKC recorders används för att samla in processdata som t.ex. temperatur, fuktighet, tryck och flöde. RKC har två metoder att samla in datan:

Utskrift på papper
Lagring i minneskort
Processdatan skickas till recordern från t.ex. ett termoelement, en RTD eller annan DC volt- eller strömsignal.

Mer info: Klicka här

Se produktinformation

  • Touch screen
  • Max.12 points (in the recorder) and additional 36 points of inputs (external devices connected via Modbus Master), total 48 inputs
  • Ethernet is supplied as standard
  • Extended security (21 CFR Part 11, Optional)
  • Full dot display with a navigation display
  • Measuring cycle: 1 second for the 6-dot model.
  • Optional communication interface and remote control.