Temperatur

Temperaturgivare används när du vill ha en kontinuerlig mätning av temperaturen via en analog signal.

Här finner du vårt heltäckande sortiment av lösningar för temperaturmätning. Vi har pålitliga instrument som kan integreras i de flesta branscher och applikationer där man dagligen vill kunna mäta temperaturen.

Instrument för temperaturmätning och temperaturkontroll

Teddington tillhandahåller en mängd olika instrument för temperaturkontroll i vätskor eller gaser, såsom:

Temperaturvakter – Finns i mekaniska och elektroniska utföranden. Temperaturvakter bryter eller larmar när temperaturen i applikationen når kritiska nivåer
Temperatursensorer – Våra temperatursensorer är skeppsklassade och kan därför även sitta i marina applikationer. Övriga lämpliga användningsområden är maskiner, mobil hydraulik och övervakning av temperatur i klimatanläggningar m.m. Finns som enkla termoelement eller PT-100 givare

Temperaturgivare – Kan fås med olika sensorlängd. Temperaturgivare kan övervaka temperaturer från -30 upp till +150°C. Lämpliga applikationer är hydraulik- och pneumatik-applikationer, maskin- och processindustri, mobila applikationer, testutrustning och marina miljöer (de är skeppsklassade)

Temperaturmätare – Vi erbjuder allt ifrån små och enkla, till robusta i industri-utförande. BTS3000 erbjuder till exempel en kombination av ställbara larm, lokal visning av temperaturen på display och analog utsignal.
Tveka inte att kontakta Tomas här bredvid om du har några frågor om temperaturmätare. Han kan svara på det mesta och hjälper dig gärna!