Temperaturkontroll

Instrument för mätning och temperaturkontroll

Temperaturgivare används när du vill ha en kontinuerlig mätning av temperaturen via en analog signal. Här finner du vårt heltäckande sortiment av lösningar för temperaturmätning. Vi har pålitliga instrument som kan integreras i de flesta applikationer där du vill ha tät eller löpande temperaturkontroll.

Instrument för temperaturmätning och temperaturkontroll

Temperaturkontroll är förstås viktigt i många olika branscher och verksamheter, och Teddington tillhandahåller en mängd olika instrument för temperaturmätning i vätskor eller gaser:

Temperaturvakter

Finns i mekaniska och elektroniska utföranden för automatisk temperaturkontroll. Temperaturvakter bryter eller larmar när temperaturen i applikationen når kritiska nivåer

Temperatursensorer

Våra temperatursensorer är skeppsklassade och kan därför även sitta i marina applikationer. Andra lämpliga användningsområden är maskiner, mobil hydraulik, övervakning av temperatur i klimatanläggningar och mycket annat. Temperatursensorer finns som enkla termoelement eller PT-100-givare

Temperaturgivare

De här kan du få med olika sensorlängd. Temperaturgivare kan övervaka temperaturer från -30 upp till +150°C. Lämpliga applikationer är hydraulik- och pneumatik-applikationer, maskin- och processindustri, mobila applikationer och testutrustning. Våra temperaturgivare är skeppsklassade och fungerar alltså utmärkt även i marina miljöer.

Temperaturmätare

Hos oss hittar du allt ifrån små och enkla, till robusta i industriutförande. BTS3000 erbjuder till exempel en kombination av ställbara larm, lokal visning av temperaturen på display och analog utsignal.

Vill du veta mer?

Om du undrar något eller är osäker på vilken temperaturkontroll som passar bäst för din verksamhet är det bara att kontakta oss. Vi hjälper dig att hitta och anpassa rätt produkter inom temperatur och allt annat inom automation. Välkommen!