Tryckinstrument för tryckmätning

Vi har ett brett program av tryckinstrument för övervakning och/eller kontroll och tryckmätning av tryck i både vätskor och gaser: både tryckmätare, tryckvakter och tryckgivare.

Tryckmätning med olika tryckinstrument

 • Tryckmätare /manometer
  En tryckmätare/manometer är idealisk i enklare applikationer, för att ge en enkel visuell avläsning av trycket i systemet. Vår tryckmätare från Barksdale är extra slitstark och lämpar sig väl i tunga processmiljöer.
 • Tryckvakter
  Mekaniska och elektroniska tryckvakter med eller utan display, används för tryckmätning och att övervaka/kontrollera att tryck i vätske- och gassystem håller sig inom de föreskrivna gränsvärdena. De larmar när trycket når kritiskt låga eller höga nivåer och skyddar systemet mot ett eventuellt haveri. Våra elektroniska tryckvakter har programmerbara larmgränser och kan ofta även fås med analog utgång.
 • Tryckgivare
  Tryckgivare används för kontinuerlig övervakning och mätning av tryck i en applikation. Givarna indikerar trycket i systemet med en linjär signal för vidarebearbetning i kontroll- eller övervakningssystem. Eventuella larmfunktioner programmeras då i styrsystemet. Vi har små, enkla tryckgivare för OEM-applikationer såväl som mer robusta och noggranna givare för krävande applikationer. Vi har även ett program med dränkbara tryckgivare för hydrostatisk nivåmätning i borrhål, brunnar, dammar, öppna behållare och liknande.
  Vill du har mer information, eller fråga om råd kring vilket instrument för mätning av tryck som lämpar sig bäst för just din verksamhet? Tveka inte att kontakta oss på Teddington!