Tryckinstrument och tryckmätning

Korrekt tryckmätning med rätt tryckinstrument

Här på Teddington hittar du ett brett program av tryckinstrument för tryckmätning, övervakning och kontroll av tryck i både vätskor och gaser: tryckmätare, tryckvakter och tryckgivare.

Tryckmätning med olika tryckinstrument

Tryckmätare/manometer

En tryckmätare eller manometer är perfekt för enklare applikationer och gör det enkelt att göra en visuell avläsning av trycket i systemet. Vår tryckmätare från Barksdale är extra slitstark och lämpar sig väl i tunga processmiljöer.

Tryckvakter

Mekaniska och elektroniska tryckvakter med eller utan display, används för tryckmätning och att övervaka eller kontrollera att tryck i vätske- och gassystem håller sig inom de föreskrivna gränsvärdena. De larmar när trycket når kritiskt låga eller höga nivåer och skyddar systemet mot ett eventuellt haveri. Våra elektroniska tryckvakter har programmerbara larmgränser och du kan också ofta få dem med analog utgång.

Tryckgivare

Tryckgivare används för kontinuerlig övervakning och mätning av tryck i en applikation. Givarna indikerar trycket i systemet med en linjär signal för vidarebearbetning i kontroll- eller övervakningssystem. Eventuella larmfunktioner programmeras då i styrsystemet. Vi har små, enkla tryckgivare för OEM-applikationer såväl som mer robusta och noggranna givare för krävande applikationer. Vi har även ett program med dränkbara tryckgivare för hydrostatisk nivåmätning i borrhål, brunnar, dammar, öppna behållare och liknande.

Har du frågor kring tryckmätning eller våra tryckinstrument?

Vill du ha mer information, eller fråga om råd kring vilket instrument för tryckmätning som lämpar sig bäst för just din verksamhet? Vi hjälper dig att hitta rätt. Tveka inte att kontakta oss på Teddington!