Nyheter

Produktfokus | 17 juni 2016

Produktfokus; Axialkompensator typ SRY

Teddington axialkompensator typ SRY togs ursprungligen fram som en smart lösning för fjärrvärmeledningar, ångledningar och andra liknande ej markförlagda rördragningar där stora axiella rörelser uppstod som följd av temperaturskillnader. Vid en klassisk installation av axialkompensatorer behövs ett större antal kompensatorer, vilket också leder till ett större antal kompensatorspecifika styrningar och fixpunkter (se exemplet nedan). Hemligheten bakom SRY-kompensatorns stora slaglängd är att trycket verkar på utsidan av bälgelementet, istället för på insidan som är det vanliga. På så vis kan man använda bälgelement som är betydligt längre, utan ökad risk för otillåtna rörelser i lateral riktning (kalvning). Denna typ kallas ofta för ”utvändigt tryckstabiliserad”- eller ”yttre tryck”-kompensator.

yttre tryckstabiliserad

Kompensatorn kännetecknas av att den har en yttre hylsa med  inbyggda bälgelement i tandemkonfiguration. Den kan även fås förspänd från fabriken, vilket ger förenklat installationsarbete med stor tidsbesparing och ökad säkerhet vid driftstagning. Slaglängden är som standard 200 mm i PN16-utförande men vid behov kan även längre slaglängder fås. En annan fördel med en SRY-kompensator jämfört med en vanlig kompensator är att den är självcentrerande, så ju högre trycket i ledningen är desto mindre är risken att kompensatorn kalvar. Den yttre hylsan skyddar även bälgvecken mot smuts och yttre åverkan.
Exempel:
Ett längre rörstråk med en värmeutvidgning på 200mm.

Med en klassik installation av axialkompensatorer med +/- 25 mm slaglängd åtgår det 4 stycken. Dessa måste förspännas på plats med 25 mm vardera för att utnyttja deras fulla slaglängd om 50mm. Bortsett från ändfixar krävs det 3 st mellan-fixar samt minst 6 st kompensatorspecifika axialstyrningar. Med en SRY kompensator blir det samlade behovet kompensatorspecifika axialstyrningar endast 2 st och mellan-fixarna utgår helt!

De resulterade kostnadsbesparingarna i inköpsledet överstiger med råge merkostnaden för en SRY per styck räknat. Lägger man till arbetsbesparingen i både tid och pengar vid installation är det en mycket fördelaktig produkt i många avseenden.

 

Den här typen av axialkompensatorer lämpar sig utmärkt till exempelvis ångledningar och fjärrvärme.

Följ länken till produktsidan där även produktdatablad kan laddas ner: Axialkompensator typ SRY

Se fler nyheter